Ayfer TAN

Hakkında Konuşmacı
  • Profession
    Biyoçeşitlilik Uzmanı
  • Company
    Biyoçeşitlilik Projesi Ege Bölge Koordinatörü

Biyoçeşitlilik uzmanı. Beslenme ve Gıda için Biyoçeşitlilik Projesi Ege Bölge Koordinatörü.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsüne (ETAE) atanarak Biyolojik çeşitlilik ve Genetik Kaynaklar Bölümünde araştırıcı ve bölüm başkanı olarak görev yaptı. Bu konuda pek çok bilimsel proje yürüttü. Yurt içi ve yurt dışında Biyolojik çeşitlilik ve genetik kaynaklar konusunda çeşitli lisansüstü eğitim programlarına katıldı. İngiltere’de Birmingham Üniversitesinde biyolojik çeşitlilik konusunda yüksek lisansını, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinde aynı konuda doktora programını tamamladı. ABD’de Colorado Üniversitesinde “Bitki Genetik Kaynaklarının Bilişim Sistemleri” ile ilgili eğitim yaptı. Biyolojik çeşitlilik ve Genetik Kaynakları Ulusal koordinatörü olarak FAO Bitki genetik Kaynakları Komisyonu ve Biyolojik Çeşitlilik sözleşmesi SBSTTA ve COP toplantılarında Türkiye heyetinde görev aldı. “Avrupa Bitki Genetik Kaynakları İşbirliği Programı, ECPGR” çalışma grupları üyesi, “Avrupa Gen Bankaları Entegrasyon Sistemi-AEGIS” Yönetim Kurulu üyesi, “Uluslararası Tarımsal Kalkınma Bilim ve Teknoloji Değerlemesi, IAASTD” Raportörü, Uluslararası Bitki genetik Kaynakları Enstitüsü teftiş kurulu üyeliği, ERANET Biodiversa 2012-2013-2014 Çağrılarında Bilimsel Değerlendirme Komitesi üyeliği yaptı. 23.5.2014 tarihinde ETAE’ deki görevinden emekli oldu. Bazı sivil toplum kuruluşlarında çalışmalarını yürütmekte ve Uluslararası Beslenme ve Gıda için Biyoçeşitlilik Projesi Ege Bölge Koordinatörü olarak araştırma biyoçeşitlilikle ilgili çalışmalarına devam etmektedir.